Talep Edilen Evraklar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uyarınca sizlerden belli belgeler talep etmekteyiz. İş ortağı olduğumuz operatörün çalıştıkları işletmelerden 28.07.2010 – 27655 sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 15. madde ve 6. fırkası gereği belirtilen belgeleri alma yükümlülükleri bulunmaktadır. Resmi Gazete’de de yayınlanan bu kanun gereği talep edilen belgeler şu şekilde sıralanmıştır.


Bireysel Toplu SMS Abonelikleri İçin;

1. Alfa-Numerik Başlık Sözleşmesi: Talep edilen başlık (CLI), Kurum ve yetkili bilgileri, yasaya uygun gönderimler yapılacağına dair taahhüt verilen kurum tarafından imzalanıp kaşelenen ve operatör tarafından bilgi teknolojileri standarları ve KVKK’na göre saklanan 2 sayfa evraktır.

2. Kimlik Fotokopisi: T.C. kimlik numarasının bulunduğu ehliyet ya da nüfus cüzdanının arkalı ve önlü taranmış fotokopisi. Yeni nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası yer almadığından dolayı kabul edilmemektedir.

3. Yerleşke Belgesi: E-Devlet üzerinden alınabilinen üzerinde barkot olan yerleşke belgesi

Bireysel abonelik dışındaki aboneliklerde aşağıda belirtildiği üzere ek belgeler talep edilmektedir. Lütfen ticari ünvanınıza göre belge kontrollerinizi gerçekleştirin.

Kurumsal Toplu SMS Abonelikleri İçin;

1. Vergi levhası: Firmanın ticari kaydı bulunduğuna dair belge.

2. Marka Tescili: Marka ya da tabela ünvanı bulunan işletmeler için varsa, patent belgeleri ya da diğer belgeler.

3.Kimlik Fotokopisi: Kimliğinizin arkalı önlü kimlik fotokopileri

4.İmza beyannamesi yada sirküleri: Şahıs firması iseniz imza beyannamesi, Ltd yada A.Ş. iseniz imza sirkülerinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

5.Faaliyet Belgesi: Gerektiğinde valilikten yada bakanlıktan onaylı faaliyet belgeleriniz talep edilebilir.

Dernek ve Vakıflar

1. Görev Belgesi: Dernek ya da Vakıf başkanlığına dair karar defteri ya da seçim tutanağına ait örnek.

2. Yetki Belgesi: Dernek ya da vakıflarda başkan dışında abonelik gerçekleştirilmesi halinde başkan tarafından imzalanmış yetki belgesi talep edilmektedir. Başkanın imzasının bulunduğu ya da başkana ait kimlik bilgileri ile gerçekleştirilen aboneliklerde gerek yoktur. Evraklarda kaşe bulunması zorunludur.

Site – Apartman Yönetimi

Görev Belgesi: Apartman yöneticiliği yapıldığına dair görev belgesi, karar defteri ya da seçim tutanağı ibraz edilmelidir. Evraklarda kaşe bulunması zorunludur.

Muhtarlıklar

Görev Belgesi: Abonelik gerçekleştirecek olan kişinin muhtar olduğunu kanıtlayan belgedir. Zorunludur.

Okullar (Resmi)

Yetki Belgesi: Okul müdürü dışında gerçekleştirilen abonelikler için müdür tarafından imzalanmış yetki belgesi ibraz edilmelidir. Okul müdürünün bilgilerinin ve okul kaşesinin bulunduğu sözleşme mevcutsa bu belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.

Bu evrakların tamamı B.T.K. tarafından talep edilmekte, denetlenmekte ve zorunlu tutulmaktadır. Belgelerini eksik gönderen kullanıcılar için kullanıcı adı tanımlaması yapılamadığından Toplu SMS gönderimleri de sistemsel olarak engellenmektedir.

Müşteri, evraklarını info@aktansms.com adresine gönderdikten sonra gerekli kontroller sağlanır ve başlık talebi uygun bulunursa panel kullanıma açılır. Evraklarınızın aslını panel aktif olduktan en geç 7 gün sonra karşı ödemeli olarak tarafımıza MNG Kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Aslı gelmeyen müşterinin Toplu SMS gönderimleri engellenmektedir.