API, yazılım ve programların birbirleri ile sorunsuz, hızlı ve akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayan yapıdır. API, her yazılım ve program dili ile ahenk içinde çalışır. Bir başka deyişle aynı dili konuşmaya başlarlar. SMS API ile kendi yazılım ve programlarınıza SMS gönderme özelliğini eklememiş olursunuz.

Yazılım, program veya uygulamalarınıza çok kısa sürede, kolayca entegre edebilirsiniz. Abonelerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu örnek, seçtiğiniz numaraya nasıl SMS gönderebileceğinizi gösterir. Öncelikle, henüz bir hesabınız yoksa bir Nexmo hesabı için kaydolun ve gösterge panosunun başlangıç ​​sayfasındaki API anahtarınızı ve sırrınızı not edin. Örnek kodda aşağıdaki yer tutucu değerlerini değiştirin

http://api.basscell.com Örnek Kodlar

Aşağıda sms gönderebileceğiniz örnek yazılım kodları bulunmaktadır. Api v1 genellikle eski sistemlerde kullanılmaktadır. API’yi kullanabilmeniz için apikey almanız gerekmektedir.

Tekli ve Grup SMS Gönderimi için post edilecek alanlar;

islem=1, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz, mesaj=Mesaj Metni, numaralar=5324887803,5077023679, baslik=BASLiKSiZ Tekli ve grup SMS ileri tarih gönderimi için post edilecek alanlar; tarih =2012-02-28 12:12:12 islem=7, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz, mesaj=Mesaj Metni, numaralar=5324887803,5077023679, baslik=BASLiKSiZ Kontör sorgulamak için post edilecek alanlar; islem=2, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz Kayıtlı başlıkları sorgulamak icin post edilecek alanlar; islem=3, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz Rapor Sorgulamak icin post edilecek alanlar; islem=6, user=kullaniciadiniz, pass=sifreniz,raporid=rapor idsi Post adresi: http://api.basscell.com/

Örnekler:

PHP örneği için tıklayınız
C# örneği için tıklayınız
Delphi örneği için tıklayınız
WHMCS örneği için tıklayınız

http://apiv5.basscell.com Soap Client ;

Aşağıda sms gönderebileceğiniz SOAP bilgisi bulunmaktadır. Java .Net İçin Soap API Bilgisi

Soapurl : http://apiv5.basscell.com/public/SoapService.php?wsdl getcredit : Bakiyenizi kontrol eder. sendsms : Sms göndermenizi sağlar.

http://apiv5.basscell.com RESTApi Client ;

Aşağıda SMS gönderebileceğiniz RESTAPI servis bilgisi bulunmaktadır.

SMS API Dökümantasyonu

Önemli;

API, POST Methodu ile çalışmaktadır. Content type application/json ve UTF-8 olarak gönderilmesi gerekmektedir.

SMS API Login

Kullanıcı API Key öğrenmek için.

URL : http://apiv5.basscell.com/core/loginUser

JSON:

{ “username”:”kullanıcıkodu”, “password”:”parola” }

SMS API Mesajlaşma

Bir mesajı birden fazla numaraya göndermek için Single SMS Servisi Kullanılır.

URL: http://apiv5.basscell.com/sms/sendsms

JSON:

{ “apikey”: “apikeyiniz”, “type”: “single”, “orjin”: “SAHINSMS”, “gonderimzamani”: “2015-12-05 00:00:00”, “dil”: “en”, “flashsms”: “0”, “mesajmetni”: “Mesajiniz”, “numaralar”: [ “5442613006”,”5442613006″ ] }

Dil parametresi sadece en veya tr olarak girilmelidir. SMS’in okunduğunda silinmesi için flash parametresi 1 olarak set edilmelidir.

Hitaplı Mesaj Göndermek için (bir numaraya bir mesaj) Multi SMS Servisi Kullanılır.

JSON:

{ “apikey”: “sizin apikey”, “type”: “multi”, “orjin”: “SAHINSMS”, “gonderimzamani”: “2015-12-05 00:00:00”, “dil”: “tr”, “flashsms”: “0”, “mesajpaket”: [ { “mesaj”: “SMS Mesajı”, “tel”: “cepnumarası” } ] }

Dil parametresi sadece en veya tr olarak girilmelidir. SMS’in okunduğunda silinmesi için flash parametresi 1 olarak set edilmelidir.

SMS API Raporlama

İki tarih arası referans numaralarını sorgulamak için kullanılır.

URL: http://apiv5.basscell.com/reports/getreports

{ “apikey”: “APIKEY”, “baslangic_tarihi”: “2015-01-01 00:00:00”, “bitis_tarihi”: “” }

Eğer bitiş tarihi boş gönderilirse şimdiki zaman olarak gösterilir.

SMS API Referans sorgulama

URL: http://apiv5.basscell.com/reports/getreportdetail

{ “apikey”: “apikey”, “refno”: “referans no” }

Size bekleyen/giden/hatalı numaraları gösterir.

SMS API Araçlar

SMS API Bakiye Sorgulama

URL: http://apiv5.basscell.com/reports/getcredit

{ “apikey”: “apikey” }

SMS API Başlık Sorgulama

URL: http://apiv5.basscell.com/settings/getOrgins

{ “apikey”: “apikey” }