Ret Hakkı Bildirim Servisi

Toplu SMS Cezasından korunmak ve istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için Ret Hakkı Bildirim Servisi kullanmalısınız!


Elektronik Haberleşme Kanunu ve Yönetmelik Ne Diyor?

Kanun;

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak  iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Kanunun tamamı için tıklayınız. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6563.pdf

Cezai Yükümlülükler;

MADDE 12  (1) Bu Kanunun;

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Yönetmelik;

Reddetme hakkı ve bildirim yöntemi

MADDE 9 – (1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.

(2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.

(3) Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini ve mersis numarasını vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.

(4) Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.

(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

Ret bildiriminin uygulanması

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayın. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-4.htmRet Etme Hakkı Bildirim Kısa Numara Servisi

Mevcut kanun ve yönetmeliğe göre Toplu SMS yolladığınızda müşterileriniz mesaj metni içinde yer alan kısa servis numarasına İptal SMS (4609 SMS)atarak ret hakkını kullanabilmelidir.

Yine mevcut kanun ve yönetmeliğe göre müşterileriniz ret haklarını ücretsiz kullanabilmelidir.

RET Hakkı Bildirim Servisi ile :
Yasaya uygun 3 operatör abonesinin de gönderdiği SMS’in ücretsiz olduğu kısa servis numarası 4609’dur.

Her gün ret hakkını kullanarak geri cevap gönderen müşterilerinizi raporluyoruz.

Toplu SMS Paneline kullanıcı adı ve şifreniz ile girdiğinizde tüm ret hakkını kullanan müşterilerinizi kara listede görebilirsiniz.

Toplu SMS yollamanız durumunda ret hakkını kullanarak geri cevap atan müşterilere SMS göndermeyi durdurulur ve bloklanır.

Ret Etme Hakkı Bildirim Servisi iş ortağı olduğumuz operatör ile sunulduğunda SHN Müşteri ID şeklinde belirlendiğinde ücretsizdir. Örneğin; SHN4129 yaz 4609′ gönder şeklinde müşterileriniz kısa servis numarasına İptal SMS yollayarak listenizden çıkabilirler.

Ret Etme Hakkı Bildirim Servisi iş ortağı olduğumuz operatör ile kendi seçeceğiniz anahtar kelime ile sunulduğunda belli ücretlere tabidir. Örneğin; ADIDAS yaz 4609’a gönder şeklinde de müşerileriniz kısa servis numarasına SMS ret yollayarak listenizden çıkabilirler.

İptal SMS paketleri en uygun tarifeler ile sunulmaktadır.

Müşterilerim Toplu SMS Listemden Çıkmak İsterse Ne olacak?

Tüketici haklarının korunmasına yönelik yasalaşan kanun gereği Ticari Toplu SMS gönderen kişilerin bilgilendirilerek yasal çerçevede sunmak zorunda oldukları Ret Etme Hakkı Bildirimi için Kısa Servis numarası kullanmaları zorunludur.

İster bizim seçtiğimiz anahtar kelime ile ücretsiz ister Toplu SMS başlığınıza özel oluşturulacak ücretli anahtar kelime ile her mesajın sonuna Ret Hakkı Kısa Servis Numarası eklenir ve müşterileriniz 4609’a mesaj atarak listenizden çıkarılır. Bu müşteriler, daha sonra size raporlanarak, yaptığınız gönderimlerden çıkarılır ve Kara Liste‘de saklanır.