Amacımız

Değerler Ve İlkeler

Kurumsal amacımız konusunda başarılı olmanın gereklilikleri şu şekilde açıklanmaktadır: “birlikte çalıştığımız herkes,
temas ettiğimiz tüm kurumlar ve üzerinde etki sahibi olduğumuz tüm müşterilerimize karşı kurumsal davranışlar
konusunda en yüksek standartları benimsemek.”


Her Zaman Dürüstlük Çerçevesinde Çalışmak

Operasyonlarımızı dürüstlük çerçevesinde yürütürken temas ettiğimiz tüm kişi ve kuruluşa saygılı bir şekilde yaklaşmak, her zaman kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelini oluşturmuştur. Amacımız

Süreklilik Ve Bağlılık

Amacımız aynı zamanda, kurumsal etkimizi yönetme şeklimizi sürekli olarak iyileştirme ve sürdürülebilir bir işletme olma
konusundaki uzun vadeli hedefimize giden yolda çalışma konusunda da oldukça kararlıyız.

Başkalarıyla Birlikte Çalışmak

Bizimle benzer değerlere sahip olan ve bizimle aynı standartlara uygun olarak çalışan tedarikçilerle
çalışıyoruz. Davranış Kuralları İlkelerimiz ile uyumlu olan Tedarikçi Kurallarımız, işletme bütünlüğü ile çalışanlar,
Müşterilerimizi ve kurumlar ile ilgili sorumluluklarımızı kapsayan ilkelerden oluşmaktadır. .

Hukuka Saygı

AKTAN SMS ve çalışanları, T.C. hukuk düzeni ve mevzuatına uymak zorundadır.

Çalışanlarımız

AKTAN SMS, karşılıklı güven ve saygının esas olduğu, şirketimizin performansı ve itibarı konusunda herkesin
kendisini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamında farklılığın önemli olduğu düşüncesindedir.

Güven

AKTAN SMS, tüketiciler nezdinde güvenilir bir işletme olmak için azami çaba sarf etmektedir.

Rekabet

AKTAN SMS ve çalışanları, faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine ve yürürlükte ki yasa ve yönetmeliklere bağlı sürdürmektedir.


Temel Tutkularımızı Belirleme


Kurumsal amacımız, işletmemizi yürütme konusundaki temel tutkularımızı belirlemektedir. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, AKTAN SMS bünyesindeki herkesin izlediği operasyon standartlarını tanımlayan Davranış
Kuralları İlkelerimiz de bu tutkuları desteklemektedir.

Olumlu Etki

Amacımız; birçok farklı şekilde olumlu etki yaratmayı amaçlıyoruz: markamız, ticari operasyonlarımız ve müşteri
ilişkilerimiz vasıtasıyla ve ilişki kurduğumuz diğer şekillerde.

Faaliyet Standartlarımız

Faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde, çalışanlarımızın insan haklarına ve
menfaatlerine saygı göstererek yürütürüz. Aynı şekilde, ilişki içinde olduğumuz herkesin meşru menfaatlerine
de saygılıyız.

Müşterilerimiz

AKTANSMS, fiyat ve kalite açısından sürekli olarak değer sunan, amaçlarına uygun olarak güvenli bir şekilde
kullanılabilecek haberleşme ürünü ve hizmetleri sunan operatörünün iş ortağı olmak amacındadır. Ürün ve hizmetler eksiksiz düzgün
şekilde tanıtılacak ve iletilecektir.

Çevre Ve Doğa

Çalışanlarımız çevresine ve doğa’ya saygılı olmakla yükümlüdür.

Yenilik

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yönelik gerçekleşen teknolojik yenilikler tüketicilerimizin talepleri dikkate alarak gerçekleşmektedir.

Operatörümüz, ürün güvenliği konusunda yeni teknolojileri uygulayarak yüksek standart ve esaslar çerçevesinde faaliyette
bulunmaktadır.

.